Klientų zona

Nesate registruotas vartotojas?

1/3 Pasirinkite kokią paskyrą norėtumėte susikurti šiandien

Užsiregistravę kaupsite taškus, kurie vėliau pavirs į realias nuolaidas užsakant paslaugas mūsų svetainėje!

Esate registruotas vartotojas?
0

Paslaugų teikimo sąlygos

1. Paslaugų teikėjas:  UAB „Artis Consorcium“, tai Lietuvos Respublikoje registruotas ir veikiantis juridinis asmuo, įmonės kodas 303671858, reg. adresas Gamyklos g. 30-22, Rudaminos k., LT-13249 Vilniaus r., Lietuvos Respublika

 

2. Paslaugų teikėjas organizuoja renginius, kuriuos skelbia internetinėje svetainėje (Platformoje) www.pramoguorganizavimas.lt

 

3. Pateikdami paslaugų užsakymą Platformoje, jūs sutinkate su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis.

 

4. Paslaugų turinys (renginių tipai, rūšys) ir kaina yra skelbiami Platformoje ir gali būti keičiami, papildomi ar atšaukiami Paslaugų teikėjo nuožiūra, tačiau tik tuo atveju, jeigu dar nesate sudaręs su Paslaugų teikėju sutarties dėl konkretaus renginio organizavimo.

 

5. Platformoje pateikiamas paslaugų užsakymas nėra laikomas renginio organizavimo paslaugų sutartimi. Užsakymas yra laikomas jūsų užklausa dėl nurodytų paslaugų teikimo, pateikiama elektroninėmis priemonėmis jums pasirenkant pageidaujamą renginio turinį, vietą ir biudžetą.

 

6. Tam, kad pateikti paslaugų užsakymą, jūs Paslaugų teikėjui pateikiate savo asmens duomenis, kurie tvarkomi Paslaugų teikėjo Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Privatumo politiką galite rasti čia: Privatumo politika.

 

7. Paslaugų užsakymas gali būti teikiamas susikūrus paskyrą Platformoje arba be paskyros, neregistruoto vartotojo vardu. Pastaruoju atveju jūsų duomenys nėra išsaugomi tolesniam naudojimuisi Platforma ir kas kartą turi būti pateikiami iš naujo.

 

8. Registruotiems vartotojams, pateikiantiems užklausas Platformoje, taikoma lojalumo programa, kurios metu sukaupti taškai suteikia kainos nuolaidą vieno tolesnio užsakymo vykdymui, t.y. taškai nėra sumuojami. Užsakymo metu gauti taškai galioja 2 metus nuo registruoto vartotojo atlikto užsakymo pateikimo ir, jeigu neišnaudojami, yra anuliuojami šiam laikotarpiui pasibaigus.

 

9. Pateikus paslaugų užsakymą Platforma pasiūlo susimokėti nurodyto dydžio administravimo mokestį. Tuo atveju, jeigu administravimo mokestis nesumokamas per nurodytą laiko tarpą, jūsų užklausa anuliuojama. Susimokėjus administravimo mokestį, jūsų užklausa perduodama Paslaugų teikėjui.

 

10. Tuo atveju, jeigu jūs atsisakote užklausos per 5 darbo dienas po užklausos pateikimo informuodamas apie tai Paslaugų teikėją elektroniniu laišku, siunčiamu adresu info@pramoguorganizavimas.lt, sumokėtas administravimo mokestis yra jums grąžinamas į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo gautas. Jeigu pateiktos užklausos atsisakote vėliau, nei penktą darbo dieną po užklausos pateikimo, tačiau iki renginio organizavimo paslaugų sudarymo – jums grąžinama 70 proc. sumokėto administracinio mokesčio. Paslaugų teikėjui liekanti 30 proc. dalis yra laikoma minimaliais Paslaugų teikėjo nuostolių padengimu, atlyginančiu už Paslaugų teikėjo atliktą jūsų užklausos administravimą.

 

11. Tuo atveju, jeigu yra sudaroma renginio organizavimo paslaugų sutartis, sumokėtas administracinis mokestis laikomas avansiniu mokėjimu už paslaugas ir yra įskaitomas į mokėtiną paslaugų kainą. Paslaugų kaina už renginį mokama po to, kai įvykdoma renginio organizavimo sutartis pagal jums Paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą-faktūrą.

 

12. Gavęs užklausą Paslaugų teikėjas susisiekia su jumis dėl renginio laiko, ir kitų detalių suderinimo, o taip pat - renginio organizavimo paslaugų sudarymo ir tam reikiamų papildomų jūsų duomenų gavimo. Renginio organizavimo paslaugų sutartis sudaroma raštu, popierine ar elektronine forma Paslaugų teikėjui ir jums tinkamu būdu.

 

13. Užsakyme nurodyti renginiai yra derinami 3 mėnesių laikotarpyje nuo užsakymo pateikimo datos. Dėl vėliau vyksiančių renginių poreikio sąlygos derinamos ir tvirtinamos likus ne daugiau nei 3 mėnesiams iki numatomos renginio datos.

 

14. Tuo atveju, jeigu per 30 kalendorinių dienų po užklausos pateikimo jūs nepatvirtinate Paslaugų teikėjo siūlomų renginio detalių ir nepasirašote renginio organizavimo paslaugų sutarties, laikoma, kad atsisakėte pateiktos užklausos ir jums grąžinama 70 proc. sumokėto administracinio mokesčio.

 

15. Paslaugų teikėjas atsako už tai, kad renginiai atitiktų užsakytą formatą bei kitas paslaugų teikimo sutarties sąlygas, įskaitant renginio vedėjų ir aptarnaujančių darbuotojų būklę, tinkamą renginio vedimui ir įgyvendinimui, o taip pat už norminės valstybinės kalbos naudojimą. Paslaugų teikėjas neatsako už jūsų subjektyvų pasitenkinimą renginio turiniu. Bet kuriuo atveju Paslaugų teikėjo atsakomybė jums yra ribojama jūsų faktiškai sumokėtos už renginio organizavimą sumos ribose. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už jokius nuostolius, susijusius su negautomis pajamomis, trečiųjų asmenų pretenzijomis, organizuojamo renginio svečių turto bei sveikatos apsauga. Paslaugų teikėjas neprivalo apdrausti savo civilinės atsakomybės renginio metu.

 

16. Paslaugų teikėjas turi teisę nutrauki Platformos veiklą bet kuriuo metu, o taip pat atsisakyti vykdyti jūsų užklausą nenurodydamas priežasčių, tačiau pranešdamas apie tai nedelsiant po užklausos gavimo. Tuo atveju, jeigu Paslaugų teikėjas nesusiekia su jumis per 5 darbo dienas po užklausos pateikimo, laikytina, kad Paslaugų teikėjas užsakymo nepriima. Visais nurodytais šiame punkte atvejais jums yra grąžinamas visas sumokėtas administracinis mokestis.

 

17. Paslaugų teikėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis paslaugoms teikti bei renginiams organizuoti. Už šių asmenų veiklą ar neveikimą paslaugos teikimo apimtyje atsakomybę prieš jus prisiima Paslaugų teikėjas.

 

18. Jūs neturite teisės kėsintis į Platformos veikimą įtakojant jos funkcionalumą elektroniniais ar kitais būdais. Nustačius tokių bandymų atvejus, jums bus apribota galimybė naudotis Platforma, o duomenys apie jus – perduoti teisėsaugos organams.

 

19. Jūs prisiimate atsakomybę už tai, kad renginio metu nebūtų gadinamas Paslaugų teikėjo, renginio vietos savininko turtas, įskaitant renginiui naudojamą įrangą. Jūs prisiimate pilną atsakomybę už savo ir renginio svečių turtą ir asmeninį saugumą renginio metu, išskyrus atvejus, reglamentuojamus taikomų teisės aktų nuostatų.

 

20. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šalių santykiams ir ginčų tarp šalių sprendimui yra taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force majeure).

 

21. Paslaugų teikėjas priima pretenzijas bei kitokio pobūdžio pranešimus Platformos skiltyje kontaktai nurodytais adresais.

 

22. Taisyklių redakcijos data: 2022 m. spalio 20 d.

Slapukai

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies) paslaugų veikimui užtikrinti, Jūsų patirties gerinimui bei rinkodarai. Privalomi slapukai yra būtini mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui užtikrinti. Šie slapukai veikia visuomet ir jiems nėra reikalingas Jūsų sutikimas. Kai kurie slapukai yra trečiųjų šalių. Jūs galite sutikti su funkcinių ar funkcinių ir rinkodaros slapukų naudojimu. Slapukų pasirinkimą galite valdyti nustatymuose. Uždarius šį langą bus įrašomi tik privalomi slapukai. Daugiau informacijos privatumo politika.

Slapukų nustatymai

Funkciniai

Šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų vardas, kalba ar regionas) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas. Šių slapukų renkamą informaciją galima padaryti anoniminę, be to, jie negali stebėti jūsų naršymo veiklos kitose interneto svetainėse. Privatumo politika.

Rinkodaros

Šie slapukai naudojami tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent jums ir atitikti jūsų interesus. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą. Privatumo politika.